กิจกรรมภาควิชา

@ ศึกษาดูงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2559 @                                     ภาควิชาสถิติ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3  ไปศึกษาดูงาน ในกิจกรรม   " ศึกษาดูงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2559 "    กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นสายงานจริงๆ ที่ต้องเจอ หนึ่งในงานที่ต้องทำในอนาคต  สร้างแรงผลักดันในการเรียน และการวางแผนชีวิต  เดินทางโดยรถตู้มหาวิทยาลัย ติดตามชมภาพความประทับใจ >>> ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2559

*************************************************************************

@ STAT Freshy 2015 @


                                     กิจกรรมรับน้อง... เบา เบา  ^.^  " STAT Freshy 2015 "  รับน้องใหม่ STAT ปีการศึกษา 2558  ปีนี้มีน้องทั้งหมด 14 คน ไม่มากไม่น้อย  อบอุ่นกำลังดี  กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แฝงความมีวินัย และความรักในสถาบัน  รุ่นพี่พาน้องไหว้แม่ไท้ และพ่อปู่โป่งลาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวรำไพทุกคน จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมฐาน ที่พี่ๆ เตรียมไว้ให้ ... จะเป็นอย่างไร ติดตามชมภาพความประทับใจ >>>  ภาพกิจกรรม STAT Freshy 2015

*************************************************************************

@ STAT อาสา ครั้งที่ 1 @


                                      นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงวิชาการในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาภาควิชาสถิติยังมีกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความมีจิตอาสา ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า " STAT อาสา ครั้งที่ 1 "   โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ วัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าไปปลูกป่าชายเลน และช่วงบ่ายทำความสะอาดวัดเสม็ดงาม  บรรยายกาศในการร่วมกิจกรรม แม้อากาศจะร้อน ... มากกกกก  แต่นักศึกษาก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เหนื่อย แต่ก็ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ สร้างความอดทน และความเสียสละ ติดตามชมภาพความประทับใจ >>>  ภาพกิจกรรม STAT อาสา ครั้งที่ 1

*************************************************************************

@ Statistics Camp1 @


                                       ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรม  " Statistics Camp1 (ค่ายสถิติ ครั้งที่ 1) "  เป็นงานบริการวิชาการ โดยจัดให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน จากหลากหลายโรงเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 แบ่งเป็นช่วงเช้าบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถิติโดยอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมเข้าฐาน ซึ่งนักศึกษาภาควิชาสถิติชั้นปีที่ 2 และ 1 เป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมฐานต่างๆ   บรรยากาศการร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ความรู้แน่น กิจกรรมปึ้ก น้องๆ นักเรียนชอบกันมาก  หลายคนบอก " อย่างกับรับน้องย่อยๆ " ^.^ ติดตามชมภาพความประทับใจ >>>   ภาพกิจกรรม Statistics Camp1